Het voorspellen van Alzheimer.

Geschreven door: Julia van Veen | Laatste update: 13 oktober 2017
 
Klik hier voor mijn andere projecten

Inleiding

Steeds meer ouderen krijgen Alzheimer. Als je van plan bent om 65 jaar of ouder te worden is de kans dat je Alzheimer krijgt 1 op 10. Ben je van plan om ouder dan 90 te worden, dan is de kans toegenomen tot 2 op 5 (Alzheimer’s Association, 2016). Over de gehele wereld hebben op dit moment ongeveer 46 miljoen mensen Alzheimer, wat naar alle waarschijnlijkheid zal toenemen tot 131.5 miljoen in het jaar 2050. Deze toename is te verklaren doordat mensen simpelweg steeds ouder worden.
Als iemand Alzheimer krijgt, dan sterven er hersencellen af. In het begin merk je hier bijna niets van, hooguit dat het soms ietsje langer duurt voordat je op een naam of woord komt. Na loop van tijd zijn er zoveel hersencellen afgestorven dat je gebeurtenissen, namen en gezichten vergeet. Belangrijk om te vermelden is dat deze afgestorven hersencellen, en daarbij de informatie die daarin opgeslagen is, met geen enkel medicijn terug te halen zijn. Wat weg is, is weg.
Dit brengt mij ook op het volgende punt, namelijk dat er op dit moment geen medicijn voor Alzheimer beschikbaar is. Afgestorven hersencellen kan je niet meer herstellen, maar wat interessant is om dit proces van afsterven zo snel mogelijk te stoppen. Dan gaan er vanaf dat punt in ieder geval niet nog meer herinneringen verloren. Zo’n medicijn is er dus nog niet, maar vanaf zo’n 10-20 jaar geleden zijn wetenschappers hier wel hard en intensief mee bezig. Ter vergelijking: onderzoeken naar medicijnen en therapieën voor kanker zijn al meer dan 50 jaar gaande. Een verklaring waarom er nog geen medicijnen zijn gevonden, is dat het goede moment om in te grijpen met een bepaalde behandeling nog niet is gevonden. Als je kijkt naar de behandeling van kanker, heb je afhankelijk van hoe ver de ziekte is gevorderd een ander behandelplan. Waarschijnlijk is dit voor Alzheimer ook toepasbaar. Belangrijk hierbij is om te weten waar iemand is in het ziekte proces. Een manier om hier achter te komen is om niet alleen te voorspellen of iemand Alzheimer zal krijgen, maar ook wanneer.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om door middel van Machine Learning een voorspellend model te maken die niet alleen voorspelt of iemand Alzheimer krijgt, maar ook wanneer. Dit is tot nu toe nog niet eerder onderzocht, maar het kan toevoegende waarde hebben voor het onderzoek naar het behandelplan voor Alzheimer

Onderzoek opzet

De data is afkomstig van de ADNI database. Er is gekozen om alleen gebruik te maken van MRI scans, omdat MRI scans vaak al gemaakt zijn bij mensen die geheugenproblemen hebben. Daarnaast is een MRI scan relatief goedkoop in vergelijking met een PET-scan, en is het ook minder pijnlijk dan een ruggenprik. Natuurlijk zou de performance van het model waarschijnlijk omhoog gaan als er zoveel mogelijk data wordt gebruikt, maar omdat ik wil dat dit model ook medisch toepasbaar is is er gekozen om gebruik te maken van data van één bron.
De features die gebruikt worden zijn de volgende:

Resultaat

Conclusie